Igor Rudan

Igor Rudan

Igor Rudan, britanski je znanstvenik hrvatskog porijekla. Završio je studij medicine u Zagrebu 1995., doktorirao najprije u Zagrebu 1998. i zatim 2005. u Edinburghu. Profesor je Međunarodnog zdravlja i molekularne medicine na Koledžu medicine i veterine Sveučilišta u Edinburghu, kao i su-voditelj suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za istraživanje i Nastavi čitati…

Ivan Đikić

Ivan Đikić

Ivan Đikić je njemački molekularni biolog hrvatskog porijekla. Doktorirao je 1997. u Zagrebu. Ravnatelj je Instituta za biokemiju II Medicinskog fakultetea Sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Iako nije član Vladina savjeta, izrazito je medijski aktivan u tumačenju epidemije u Hrvatskoj kao i zahtjevima koji se tiču epidemijskih mjera i strategija, mada Nastavi čitati…

Nenad Ban

Nenad Ban

Nenad Ban je švicarski znanstvenik hrvatskog porijekla rođe n 1966. Diplomirao je na sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na području molekularne biologije u SAD-u. Profesor je molekularne biologije na ETH Zurich, te član njemačke akademije znanosti Leopoldina, kao i američke Nacionalne akademije znanosti, te je i dopisni član HAZU-a. Kao Nastavi čitati…

Igor Štagljar

Igor Štagljar

Igor Štagljar je kanadski znanstvenik hrvatskog porijekla i – kako se predstavlja – izumitelj, profesor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku na Sveučilištu u Torontu. Od 2014. dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28.05.2016. “Za godinu dana ću svoj lijek protiv raka pluća primjenjivati na prvim pacijentima.” Nastavi čitati…

Andreja Ambriović Ristov

Andreja Ambriović Ristov

Andreja Ambriović Ristov je predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta “Ruđer Bošković”.Nakon diplome iz medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu te magisterija iz molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Andreja Ambriović Ristov, gdje je prije 23 godine i doktorirala na temu adenovirusnih vektora. Prije toga se usavršavala na École nationale vétérinaire d’Alfort Nastavi čitati…

Luka Čičin-Šajn

Luka Čičin-Šain

Luka Čičin-Šain, virusni imunolog u Centru za infektološka istraživanja Braunschweig u Njemačkoj. Od 2019. radi kao izvanredni profesor na Hannover Medical School. 4.3.2020.WHO će sigurno proglasiti pandemiju, ali COVID-19 ipak nije ‘bolest X’ Virusni imunolog Luka Čičin Šain: Nema dokaza da će se virus manje širiti kad zatopli. Ne vjerujem Nastavi čitati…

Andrej Trampuž

Andrej Trampuž

Andrej Trampuž, slovenski infektolog koji radi u berlinskoj bolnici “Charite”. Ondje je u centru za muskuloskeletalnu kirurgiju voditelj odjela za infektivne bolesti i septičku kirurgiju, te je specijalist za upale po ugradnji implantata. Nejasno je zašto je stekao zvjezdani status u hrvatskim medijima, jer niti je epidemiolog, niti stručan u Nastavi čitati…

Branko Kolarić

Dr. Branko Kolarić, epidemiolog je Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar” i redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Stupanj doktora znanosti u polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grani epidemiologija stekao je 2007. godine. U zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran je 2012. godine, a u zvanje izvanrednog profesora Nastavi čitati…

Zlatko Trobonjača

Dr. Zlatko Trobonjača redoviti je profesor u trajnom zvanju na katedrama fiziologije, patofiziologije i imunologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je (1989.), magistrirao (1993.) i doktorirao (1998.) na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Znanstveno se usavršavao u Heidelbergu, Milanu i Ulmu 15.3.2020.Ovo je sjajan primjer kako je imunolog Trobonjača znao Nastavi čitati…

Igor Rudan

Igor Rudan

Igor Rudan, britanski je znanstvenik hrvatskog porijekla. Završio je studij medicine u Zagrebu 1995., doktorirao najprije u Zagrebu 1998. i zatim 2005. u Edinburghu. Dopisni je član Kineske akademije znanosti. Posvećen je popularizaciji znanosti, gdje sudjeluje kao autor i poduzetnik u više projekata. Član je Vladina Znanstvenog savjeta i u Nastavi čitati…