10.01.2022.Bernard Kaić

– S obzirom da predstavljate HZJZ, a on preporučuje djeci i mladima u dobi 5 i više godina cijepljenje, na temelju kojih činjenica je donesena ta preporuka?
– Na temelju činjenica da je cjepivo registrirano za primjenu u dječjoj dobi, a registrirano je na temelju podataka o djelotvornosti, u kliničkim studijama, na temelju podataka o teretu bolesti Covid u dječjoj dobi, i procjene europske agencije za lijekove da korist od cjepiva nadmašuje rizik od cjepiva.

– Zašto zdravu djecu cijepiti i izlagati eksperimentu? Je li istina da su i naša djeca u eksperimentalnoj skupini?
– Cjepiva su dobila odobrenje za upotrebu, uvjetno odobrenje za hitnu upotrebu. To znači da su klinička ispitivanja još uvijek u toku. To sada ne znam je li sada to pravno ili semantičko pitanje je li to cjepivo eksperimentalno ili nije.

Izvor: Hrvatska katolička mreža, od 2:47 i 7:39

Ako je cjepivo registrirano, treba cijepiti svu djecu.
Categories: Bernard Kaić

0 Komentara

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *