Igor Rudan

Igor Rudan

Igor Rudan, britanski je znanstvenik hrvatskog porijekla. Završio je studij medicine u Zagrebu 1995., doktorirao najprije u Zagrebu 1998. i zatim 2005. u Edinburghu. Profesor je Međunarodnog zdravlja i molekularne medicine na Koledžu medicine i veterine Sveučilišta u Edinburghu, kao Nastavi čitati…

Ivan Đikić

Ivan Đikić

Ivan Đikić je njemački molekularni biolog hrvatskog porijekla. Doktorirao je 1997. u Zagrebu. Ravnatelj je Instituta za biokemiju II Medicinskog fakultetea Sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Iako nije član Vladina savjeta, izrazito je medijski aktivan u tumačenju epidemije u Hrvatskoj kao Nastavi čitati…

Nenad Ban

Nenad Ban

Nenad Ban je švicarski znanstvenik hrvatskog porijekla rođe n 1966. Diplomirao je na sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na području molekularne biologije u SAD-u. Profesor je molekularne biologije na ETH Zurich, te član njemačke akademije znanosti Leopoldina, kao i američke Nastavi čitati…

Andreja Ambriović Ristov

Andreja Ambriović Ristov

Andreja Ambriović Ristov je predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta “Ruđer Bošković”.Nakon diplome iz medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu te magisterija iz molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Andreja Ambriović Ristov, gdje je prije 23 godine i doktorirala na temu adenovirusnih Nastavi čitati…

Zlatko Trobonjača

Dr. Zlatko Trobonjača redoviti je profesor u trajnom zvanju na katedrama fiziologije, patofiziologije i imunologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je (1989.), magistrirao (1993.) i doktorirao (1998.) na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Znanstveno se usavršavao u Heidelbergu, Milanu i Nastavi čitati…

Igor Rudan

Igor Rudan

Igor Rudan, britanski je znanstvenik hrvatskog porijekla. Završio je studij medicine u Zagrebu 1995., doktorirao najprije u Zagrebu 1998. i zatim 2005. u Edinburghu. Dopisni je član Kineske akademije znanosti. Posvećen je popularizaciji znanosti, gdje sudjeluje kao autor i poduzetnik Nastavi čitati…