09.04.2020.Igor Štagljar

Mišljenja sam da će se nakon otprilike tri mjeseca stroge izolacije broj slučajeva početi smanjivati do te mjere da će biti moguće relaksirati neke aspekte izolacije… To znači da će, vrlo vjerovatno, biti moguće da se jedan dio radno sposobne populacije vrati poslovima, što će ipak donekle smanjiti negativni utjecaj na ekonomiju – kaže Štagljar.

Radi se o izuzetno infektivnom virusu s visokim reproduktivnim (RO) faktorom, koji određuje koliko osoba će u prosjeku biti zaraženo. Primjerice, RO za virus gripe iznosi 1,3, što znači da će jedna osoba koja ima gripu zaraziti 1,3 druge osobe. U slučaju ovog koronavirusa taj RO je 2,5! Dakle, osoba zaražena koronavirusom će prenijeti virus na 2,5 (zaokružimo to na 3) nove osobe, a te tri će onda taj virus eksponencijalno širiti dalje, što će rezultirati činjenicom da će za mjesec već biti zaraženo malo više od 400 osoba – a sve to zbog one prve, inicijalno zaražene osobe – kaže Štagljar.

Izvor: Dnevni Avaz

Neutemeljene prognoze znanstvenika Štagljara. Šlampavo ‘zaokruživanje’ R0 s 2,5 na 3 dovodi do dvostruko više slučajeva u mjesec dana i pokazuje da slabo barata epidemiologijom. Pri davanju ovog intervjua reprodukcijski faktor u Hrvatskoj je brzo padao i već bio na 1, što pokazuje da je epidemijski val zamirao. Zanimljivo je da su ovakva nagovaranja došla kratko nakon što je nijekao opasnost od virusa. Ne zna se ima li veze sa zaustavljanjem kliničkih istraživanja njegova “lijeka za rak” u Hrvatskoj.
Categories: Igor Štagljar

0 Komentara

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *